Posted in Blandet

Brunata er førende inden for online forbrugsmåling og forbrugsafregning

Brunata er førende inden for online forbrugsmåling og forbrugsafregning Posted on november 18, 2021Leave a comment

Dette indhold er sponsoreret

Inden for online forbrugsmåling og forbrugsafregning er det danske firma Brunata en af de største spillere. De tilbyder intelligente løsninger for forbrugsmåling- og afregning både til det offentlige, udlejere og beboere. Brunatas løsninger kan spare tid, administration og øge gennemsigtigheden for forbrugsregnskaber. 

Hvorfor er et forbrugsmåling vigtigt?

Hvis man vælger en online forbrugsmåling, kan man få et bedre overblik over, hvornår man bruger meget energi, varme eller vand. Hvis man ønsker at skære ned på sit forbrug, er det første skridt en præcis forbrugsmåling. På den baggrund kan man både spare penge og spare på jordens ressourcer. 

Brunata har udviklet en app, der giver beboer adgang til deres forbrugsmåling. Man kan følge sit forbrug igennem letlæselige grafer og visuelle repræsentationer på en intuitiv platform, der også kan gøres tilgængelig for ens udlejere. 

Appen kan også sende notifikationer, hvis man har et pludseligt forhøjet forbrug, eller forbruget overstiger en grænse, man selv har defineret. Samtidig er app’en også en intelligent løsning, der kan hjælpe beboere med at spare og få et bedre indeklima gennem tips. 

Hvad er et forbrugsregnskab?

Et forbrugsregnskab eller en forbrugsopgørelse er en samlet opgørelse over dit forbrug. Altså vand, varme og el forbrugt. Hvis du er lejer, kan det sammenholdes med din aconto indbetaling, så du kan se, hvor mange penge, du har tilbage af din aconto. El er kun en del af dit forbrugsregnskab, hvis du ikke afregner direkte med dit elselskab. Det er det mest almindelig for danske lejere. 

Fremtidens forbrugsafregning

Teknologi og internet har skabt mange nye og bedre løsninger inden for en række brancher. Det gælder også inden for området for forbrugsafregning og forbrugsmåling. Tidligere skulle man almindeligvis have besøg af en tekniker, der afmålte ens forbrug. Nu kan langt de fleste forbrugsmålere fjernaflæses. Det spare tid, fordi man ikke skal være hjemme, når teknikeren kommer, men giver også mange flere muligheder for forbrugsovervågning og intelligente energiløsninger. 

Brunatas intelligente løsninger giver mere fleksibilitet og spare administrationstid. Det er en fordel både for udlejer og lejer, da det øger gennemsigtigheden generelt, samtidig med at appen formidler forbrugsoversigten, så man kan sænke sit forbrug.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *