Posted in Andet

Derfor er det vigtigt at udarbejde en lejekontrakt

Derfor er det vigtigt at udarbejde en lejekontrakt Posted on december 22, 2021Leave a comment

Annonce

Grundet den fortsat stigende interesse for lejeboliger, så vælger flere at leje deres lejlighed eller værelse ud. I den forbindelse er der en række processer og formaliteter tilknyttet, hvor særligt lejekontrakten er af afgørende betydning. Hvad end du er privat eller professionel udlejer, så er det essentielt at der formuleres en lejekontrakt. Den fungerer nemlig som udlejerens sikkerhed, hvori der kan indskrives krav og eventuelle lejeperioder. Dog kan det være uoverskueligt at danne sig et overblik over, hvad en lejekontrakt helt konkret skal indeholde. Det er der heldigvis råd for, da der findes portaler, hvorved det er muligt at oprette lejekontrakter. Er det tilfældet for dig eller din virksomhed, så opret gratis lejekontrakt her

Dette indhold er sponsoreret 

Hvad er en lejekontrakt? 

En lejekontrakt er en skriftlig aftale mellem udlejer og lejer, der indeholder elleve paragraffer, som udfyldes af udlejer. Den fungerer ligeledes som rettesnor, hvis der skulle opstå uenigheder mellem udlejer og lejer, og er i samme ombæring en sikkerhed for den pågældende udlejer. Har man ikke formuleret en lejekontrakt, så er det lejelovens regler, der gør sig gældende, hvilket kan have store konsekvenser for udlejeren. Uden en lejekontrakt, så er det udelukkende udlejer, der har den indvendige og udvendige vedligeholdelsespligt. Det betyder i praksis, at lejer ikke skal betale for istandsættelse, når de fraflytter lejemålet, medmindre lejer har ødelagt en genstand. I forlængelse heraf, så vil lejer kunne kræve det fulde depositum tilbagebetalt. 

Sådan laver du en lejekontrakt 

Det er altså alfa og omega at formulere en lejekontrakt, når man er udlejer. Af den årsag er det vigtigt at have et gennemgående kendskab til de forskellige regler, der er knyttet til udarbejdelsen af en lejekontrakt. I først omgang skal du bruge en autoriseret standard blanket i typeformular A9. I denne blanket vil man måske opleve, at majoriteten af de nævnte punkter relaterer sig til hinanden, og at rækkefølgen på disse forekommer ulogiske. 

Opsigelse og særlige vilkår 

Til trods for, at lejekontrakten skal indeholde elleve paragraffer, så nævnes §11 som en essentiel paragraf for udlejer. Paragraffen indeholder særlige vilkår, og det er her, hvor udlejer kan indskrive særlige betingelser for lejemålet. Har man eksempelvis udlejet sin lejlighed inden for en tidsbegrænset lejeperiode, så skal udlejer nedfælde dette i §11. Et andet eksempel er den udvendige vedligeholdelsespligt, der ligeledes skal indskrives i denne paragraf. Har man sørget for dette, så er det lejerens pligt at vedligeholde de udvendige dele af lejemålet. Slutteligt er dette også udlejerens mulighed for at kræve, at lejer skal fraflytte lejemålet 14 dage før opsigelsesperiodens udløb. På den måde har udlejer mulighed for at istandsætte lejemålet inden de nye lejere rykker ind. Ovenstående punkter vil altså ikke gøre sig gældende i tilfælde af en manglende lejekontrakt.  

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *