Posted in Hele København Nyheder

Københavnere drikker for meget

Københavnere drikker for meget Posted on oktober 25, 2018Leave a comment

Næsten én ud af fem københavnere viser tegn på alkoholafhængighed. Det er konklusionen i Region Hovedstadens sundhedsprofil fra 2015, hvor flere tusinde københavnere over 16 år er blevet spurgt om bl.a. deres alkoholvaner. Samlet set vurderer Københavns Kommune, at op mod 80.000 københavnere har et alkoholproblem.

Anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen har i lang tid været et ugentligt indtag på max 7 genstande for kvinder og 14 for mænd. I hele Danmark estimerer Sundhedsstyrelsen, at der er 840.000 danskere, der drikker mere end den anbefalede genstandsgrænse.

Er den danske alkoholkultur skadelig?

Er vi ligeglade med Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og med at de danske unge har Europarekorden i druk? Det er vel op til den enkelte dansker, hvor meget alkohol de drikker. Det er jo deres eget valg – men hvad så, når alkoholforbruget går ud over andre? Det kan være i form af trafikuheld forårsaget af spirituskørsel, fysisk vold i hjemmet eller de flere hundredtusinder af børn, hvis trivsel påvirkes alvorligt af, at de lever i familier med alkoholproblemer.

Flere organisationer og kommuner er begyndt at sætte større fokus på danskernes alkoholkultur. Tryg Fonden og Kræftens Bekæmpelse startede blandt andet kampagnen ”Fuld af Liv” i 2017. Her havde kampagnen et fokus på en sundere alkoholkultur blandt unge gennem dialog omkring alkohol. Derudover har Københavns Kommune påbegyndt en større indsats for at minimere antallet af børn, der vokser op med alkoholisme tæt ind på livet.

Hvor farligt er for meget alkohol egentlig?

Et nyt stort forskningsprojekt viser, at mere end 7 genstande om ugen er decideret skadeligt, og kan forkorte dit liv med 5 år. Uanset om du er kvinde eller mand. Derudover er alkohol forbundet med 60 forskellige sygdomme. Indtagelse af alkohol i for store mængder kan for eksempel forårsage hjerte-kar-sygdomme, kræft, diabetes, mave-tarm-sygdomme og psykiske lidelser. Du kan minimere risikoen for disse sygdomme, ved at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om max 7 genstande ugentligt for kvinder og 14 ugentligt for mænd.

Drikker du for meget?

De fleste af os forstår at nyde alkohol i moderate mængder. Dog er hver femte dansker opvokset med alkoholisme i familien, og ifølge Dansk Misbrugsbehandling er ca. 200.000 danskere afhængige af alkohol. Her kan du se en liste med symptomer, der kan være tegn på et alkoholmisbrug:

  • Skjuler drikkeriet
  • Kontroltab – svært ved at stoppe med at drikke
  • Familien påtaler drikkeriet
  • Går i forsvar når folk påtaler alkoholforbruget
  • Drikker alene
  • Skifter karakter ved beruset tilstand

Det kan være svært for den der drikker for meget at se problemet. Derfor er det vigtigt, at pårørende, venner og kollegaer tør gribe ind og hjælpe personen i alkoholbehandling. Alkoholisme går ikke over af sig selv. Læs mere om alkoholbehandling i København her: https://www.danskmisbrugsbehandling.dk/alkoholbehandling-koebenhavn/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *